ข่าวประจำเดือนกันยายน 2557

(007) นิสิตคว้ารางวัลผู้นำเชียร์ กองเชียร์ และขบวนพาเหรด มหาวิทยาลัยบูรพา
(008) อบรมใบอนุญาตขับขี่ภาคทฤษฏี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
(009) นิสิตร่วมงานคุรุวันทา สักการะปูชนีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(010) ผู้แทนจาก Montpellier Business School ประเทศฝรั่งเศสร่วมเจรจา ๑ หลักสูตร ๓ ปริญญา