ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2558

นิสิตเข้าร่วมประกวด Singer Dancer & Cheer Contest
งานประกวดแข่งขันทางวิชากร "MBS Festival 2015" ณ ม.มหาสารคาม