ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ขยายการศึกษาประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากสระแก้วสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2558
เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
การอบรม e-commerce สำหรับนิสิตเพื่อการศึกษาได้จริง